Modificări în Legislația Privind Tranzacțiile în Numerar în România

Modificarea legii platilor in numerar - platile in numerar vor fi plafonate la 1000 RON

Începând cu data de 11 noiembrie 2023, legislația românească privind încasările și plățile în numerar va suferi schimbări semnificative, ca urmare a adoptării Legii 296/2023. Aceasta aduce modificări la Legea 70/2015 și introduce noi plafoane și restricții.

Detalii ale noilor Regulamentări:

 • Încasările de la entități: Încasările în numerar de la persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG și alte asocieri sunt limitate la 1.000 lei per persoană. Pentru magazinele de tip cash & carry, limita este de 2.000 lei per persoană.
 • Plățile către furnizori: Plățile în numerar către furnizori sunt limitate la 2.000 lei pe zi și maxim 1.000 lei per persoană.
 • Avansuri pentru salariați: Avansurile în numerar acordate salariaților sunt limitate la 1.000 lei pe zi per salariat.
 • Încasări și plăți între persoane fizice și juridice: Acestea sunt limitate la 5.000 lei pe zi până la sfârșitul anului 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.
 • Fragmentarea tranzacțiilor: Este interzisă fragmentarea încasărilor sau plăților pentru facturi mai mari de 1.000 lei (sau 2.000 lei pentru magazinele de tip cash & carry).
 • Soldul casieriei: Suma care poate fi păstrată în casierie este limitată la 50.000 lei.

Ce puteți achita numerar peste plafoanele de mai sus?

 • Diurne și indemnizații de deplasare;
 • Depunere de numerar;
 • Salarii, indemnizația zilierilor, sume asimilate salariilor;
 • Impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale.

Excepții și exemple: Există situații în care se pot efectua plăți numerar peste plafoanele stabilite, cum ar fi salarii, impozite, taxe, amenzi și contribuții sociale.

Inconsecvențe în legislație: Sunt menționate anumite inconsecvențe, cum ar fi stabilirea unui plafon pentru soldul de casă pentru entități care nu au obligația de a înființa o casierie.

Sancțiuni: Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de 25% din suma care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei. De asemenea, se pot aplica amenzi între 15.000 și 20.000 lei pentru acordarea de avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar.

Clarificări: Sunt demontate unele mituri legate de plățile și încasările în numerar, precum excepțiile pentru agențiile de turism sau fragmentarea plăților.

Inconsistențe Legislative: inconsistența în legislație apare din faptul că stabilirea unui plafon pentru soldul de casă se aplică și entităților care nu sunt obligate să înființeze o casierie, nu dețin una și fie nu țin un registru de casă, fie sunt scutite prin lege de orice responsabilitate contabilă.

Legea stipulează că toate persoanele juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG-uri și alte asociații, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică, trebuie să respecte soldul maxim de plată.

Cu toate acestea, PFA, II, IF, liber profesioniștii și asociațiile fără personalitate juridică, adică acele entități care țin evidența contabilă în partidă simplă, nu dețin o casierie, nu au avut vreodată una și nici nu elaborează documente financiar-contabile care să indice un anumit sold de numerar.

Mai mult, persoanele fizice care sunt impuse pe baza unei norme de venit sau a unei norme de venit agricol sunt exceptate de la orice formă de evidență contabilă.

În aceste circumstanțe, este dificil să se discute despre conformitatea cu o obligație care nu poate fi nici monitorizată, nici înregistrată contabil. Un control potențial și o verificare a soldului ar putea duce la abuzuri evidente.

O altă inconsecvență se regăsește în textul care interzice creditarea în numerar. Esențialmente, textul stipulează că tranzacțiile de încasări și plăți în numerar trebuie efectuate prin instrumente de plată non-numerar.

Implementarea Legii 296/2023 aduce o serie de modificări fiscale semnificative în ceea ce privește încasările și plățile în numerar în România, stabilind plafoane și restricții noi. Aceste schimbări au ca scop reglementarea mai strictă a tranzacțiilor financiare și combaterea evaziunii fiscale.

 1. Impactul asupra afacerilor: Noile reguli vor avea un impact direct asupra modului în care afacerile și persoanele fizice efectuează și gestionează tranzacțiile în numerar. Companiile, în special cele mici și mijlocii, vor trebui să își ajusteze practicile financiare pentru a se conforma noilor restricții.
 2. Necesitatea adaptării: Este esențial ca entitățile afectate să fie conștiente de aceste schimbări și să își ajusteze procedurile contabile și de casierie în consecință. Aceasta poate include utilizarea mai frecventă a tranzacțiilor electronice sau bancare.
 3. Sancțiuni și consecințe: Nerespectarea noilor reguli poate duce la sancțiuni financiare semnificative, ceea ce subliniază importanța conformității și a unei înțelegeri clare a legislației.
 4. Clarificări și educație: Există o nevoie de clarificare și educație în ceea ce privește anumite aspecte ale legii, pentru a evita confuzia și pentru a asigura o tranziție lină către noile norme.

În ansamblu, aceste schimbări reprezintă un pas important în modernizarea și formalizarea tranzacțiilor financiare în România, însă necesită o atenție și o adaptare atentă din partea tuturor părților implicate.

Te-ar mai putea interesa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *