Sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie

De două ori pe an, în 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va sprijini românii vulnerabili cu plata facturii la energie în valoare de 700 de lei din fonduri europene. Cardurile de primire a ajutorului vor fi eliberate și distribuite de către Poșta Română, iar lista beneficiarilor va fi întocmită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

„Vorbim despre cea mai importantă inițiativă de acest gen derulată până acum în țara noastră, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile. Este o măsură luată pentru a contribui în mod real si direct la creșterea calității vieții și la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacității gospodăriilor că își asigură serviciile energetice necesare, la costuri accesibile. Sunt 4 miliarde de lei pe care am agreat cu reprezentații Comisiei Europene să îi folosim în acest sens, pentru a veni în sprijinul a 2,8 milioane de locuințe.

Procedura este simplă, potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi înștiințați dacă din diferite motive nu îndeplinesc criteriile. Dincolo de discuțiile din spațiul public privind modul în care se va implementa această măsură, mecanismul ales este cel mai viabil din perspectiva faptului că a fost necesară crearea posibilităților ca toate formele de energie să poată fi decontată, incluzând aici și energia termică aferentă încălzirii în cazul blocurilor și locuințelor colective, cât și a faptului că această măsură se va deconta 100% din fonduri europene, fiind obligatorie păstrarea unei piste de audit și asigurarea trasabilității întregului flux financiar, până la plata facturilor la nivelul individual al beneficiarului eligibil al măsurii.

Un alt avantaj care a vizat implicarea Postei Române, a fost nevoia de acoperire a zonelor rurale, Poșta Română având cea mai extinsă rețea de oficii poștale și de factori poștali din această perspectivă la nivel național, dar și profilul grupului țintă format din vârstnici și alte tipuri de beneficiari ai unor prestații sociale, care în mod uzual interacționează cu serviciile Poștei Române.

Nu am fi reușit să implementăm această măsură fără implicarea și dedicarea partenerilor noștri, care în ultima lună și jumătate au depus eforturi zilnice ca acest mecanism să devină operațional și oamenii să poată fi sprijiniți. În acest sens vreau să aduc mulțumiri Poștei Române, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului de Finanțe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Telecomunicații și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru toată implicarea și seriozitatea cu care ne-am mobilizat”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

În conformitate cu regulile de eligibilitate stabilite în Planul de Operare Capital Uman și Planul Regional de Operare pentru perioada de planificare 2014-2020, bugetul pentru măsuri de sprijin este finanțat din fonduri externe nerambursabile prin bugetul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în limitele economiilor identificate la aceste niveluri de program și luate în considerare în 2014-2020 Sume cu risc de dezafectare în perioada de planificare 2020.
 
Pentru a ajută beneficiarii, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene răspunde la cele mai frecvente întrebări despre cardurile energetice:
 

Cum se acordă ajutorul?

Asistență vine sub formă unui card de hârtie care poate fi folosit pentru a plăti (în totalitate sau parțial) factură la energie. Ajutorul este distribuit în două tranșe a câte 700 de lei fiecare.
 
Servicii/produse responsabile: Electricitate, gaze, căldură, butelii, lemne de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire în sistemele de termoficare.
 

Cum este folosit ajutorul?

Se pot achita facturile curente sau restante, limitate la locul consumului din locuința beneficiarului. Cu un singur card, se pot face plăti multiple către mai mulți furnizori până când epuizați.
 
Plata se face prin mandat. În timpul programului de suport puteți plăti până la 8 ori/loc de consum.
 
Ajutorul nu este considerat venit și nu afectează:
 
 • Venitul minim garantat;
 • Alocația de întreținere familială;
 • Situația consumatorilor vulnerabili de energie.
 
Suma alocată ambelor rate nu poate fi convertită în valută sau utilizată pentru plata mandatelor poștale pentru alte destinații decât facturile la energie.
 

Cine beneficiază de acest ajutor?

Categorii de beneficiarVârstăVenit/lună
PensionarPeste 60 ani, inclusivSub 2.000 lei, inclusiv
Pensionar de invaliditateNu conteazăSub 2.000 lei, inclusiv
Persoană cu handicap grav, accentuat sau mediuNu conteazăSub 2.000 lei, inclusiv
Familie cu alocație de susținereNu conteazăNu contează
Familie/persoană cu ajutor socialNu conteazăNu contează
Venitul net al fiecărui convietuitor la unitatea de consum nu trebuie să depășească 2.000 de lei.
 
Potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi anunțați dacă se descoperă circumstanțe care îi fac neeligibili. În acest caz, aceștia pot apela la numărul de call center 0319966 creat de Poșta Romană, unde vor primi informații și îndrumări suplimentare dacă situația poate fi remediată.
 

Cum se stabilește lista beneficiarilor finali?

Procedura de stabilire a listei cuprinde următoarele etape:
 
 • Stabilirea listei potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile specificate în ordonanta.
 • Venitul lor este verificat.
 • Pentru fiecare punct de consum se va verifică numărul de rezidenți.
 • Se verifică venitul mediu al fiecărei unități de consum pentru a vedea dacă acesta depășește pragul de 2.000 de lei.
 

Care sunt condițiile de acordare?

Cardul este livrat de Poștă Română la domiciliul beneficiarului cu confirmare de primire.
 
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor primi sprijin o singură dată.
 
Dacă mai mulți beneficiari locuiesc într-o locație de consum, asistență va fi oferită o singură dată pentru fiecare locație de consum. Pe card vor fi trecute numele tuturor beneficiarilor cu aceeași adresa de domiciliu.
 
Numele de pe factură poate să nu fie numele beneficiarului cu domiciliul la adresa. Adresa locului de consum trebuie să corespundă cu domiciliul beneficiarului (sau cu domiciliul declarat al acestuia).
 
Sumele neutilizate vor fi reținute la expirarea cardului.
 

Când ajung cardurile la beneficiari?

Beneficiarii eligibili vor primi carduri energetice în perioada 1-28 februarie 2023. Plățile sunt disponibile de la 1 martie.
 
Persoanele care își păstrează statutul de beneficiar vor putea folosi cardul și pentru a două tranșă din septembrie.
 
Cei care vin în perioada 1-30 septembrie vor primi un card și pot folosi a două perioada.
 

Când expiră ajutorul?

1 ianuarie 2024: Toate cardurile vor expiră indiferent de soldul neutilizat. Cardurile alocate ambelor rate pot fi folosite până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Nu utilizați după perioada de valabilitate specificată.
 

Ce documente sunt necesare pentru plata?

 • Card energetic (primit de Poștă Română)
 • Actul de identitate al beneficiarului (sau actul de procura și actul de identitate al agentului)
 • Facturi (curente sau neplătite) sau alte documente justificative (aviz de plata de la furnizor sau certificat de verificare a datoriilor de la asociația de proprietari/chiriași în cazul plăților de încălzire pentru sistemele de încălzire centrală)
 
În cazul în care reședința beneficiarului este diferită de reședința menționată pe cardul energetic: contractul de furnizare a energiei al reședinței declarate + o declarație pe propria răspundere a beneficiarului că folosește asistență la reședința în care locuiește.
 

Ce este un certificat de validare a datoriei?

Acesta este un document eliberat de asociația de proprietari/chiriași pentru a certifica datoriile curente sau restante ale beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari rezultate din alimentarea cu energie termică în sistemul centralizat.
 
Asociația de proprietari/chiriași va încheia un acord de cooperare cu Poștă Română pentru a comunica contul bancar și orice alte date necesare virării sumei aferente mandatului poștal emis prin utilizarea cardului energetic.
 
Beneficiarii unui card conectat central la alimentarea cu energie termică trebuie să solicite eliberarea cardului de către asociația de proprietari înregistrată.
 
Odată primit, ei trebuie să îl prezinte poștașului/funcționarului poștal împreună cu actul de identitate și cardul de energie pentru a plăti căldură.
 
Certificatul de Verificare a Datoriilor este în dublu exemplar, dintre care unul se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă și al doilea la Poștă Română.
 
Șabloanele de carduri sunt disponibile AICI.
 

Cum se efectueaza plata?

 • La orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care ajunge la domiciliul beneficiarului.
 • Plata se face prin mandat de plata în contul furnizorului de energie (sau al asociației de proprietari/locatari).
 • Primește dovadă plății în care să se precizeze suma rămasă după plata, suma plății și furnizorul căruia i s-a efectuat plata.
 

Se pot retrage numerar de pe card?

Nu există o astfel de posibilitate. Singurul scop al atribuirii acestor carduri este plata facturilor la energie.
 
Cardul nu poate fi vândut sau donat. Orice încercare de vânzare va avea că rezultat anularea cardului și o amendă contraventionala de la 42.000 la 60.000 RON.
 
Pentru alte produse/servicii decât cele cărora le este destinat cardul de plata se va aplică o amendă contraventionala de 4.500-6.000 RON.
 

Ce este o declarație pe proprie răspundere și când este utilizată?

Acesta este un document pe care potențialii beneficiari trebuie să îl completeze în cazurile în care nu este posibil să se determine câte persoane stau în același punct de consum.
 
În unele cazuri, beneficiarul nu a introdus un nume de stradă (mai multe apărând la aceeași adresa) în cartea de identitate. În acest caz, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere care să precizeze câți oameni locuiesc efectiv la punctul de consum.
 
Poștă distribuie declarațiile tuturor acestor împrejurări determinate la întocmirea listei beneficiarilor și le primește în maximum 3 zile în vederea recalcularii veniturilor medii și reactualizării listei.
 

Ce este anchetă socială și când este necesară?

Pot apărea situații în care veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează la dosar) sunt luate în considerare la punctul de consum și nu există nicio modalitate de a scoate acești colegi de camera de la adresa de acasă.
 
În acest caz, potențialul beneficiar poate solicită o anchetă socială la primărie, care va stabili câte și câte persoane locuiesc efectiv la locul de consum. Rezultatele sunt trimise la oficiul poștal și lista este actualizată ulterior.
 

 

ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile este disponibile pe Portalul Legislativ AICI

Te-ar mai putea interesa si

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *